IMPLEMENTEM PROCESSOS RESPONSABLES I EFICIENTS

En el nostre centre de reciclatge implementem processos responsables i eficients per a la gestió de tota mena de residus. Els seleccionem, separem i valorem per a minimitzar l’impacte ambiental dels abocadors.

TIPUS DE RECICLATGE

El nostre centre de reciclatge gestiona tota mena de residus, seleccionant i separant les runes pètries de la resta de materials que rebem, la qual cosa ens permet obtenir un àrid reciclat i convertir-ho en un producte apte per a la construcció i diversos tipus d’infraestructures. A més de la fracció més gran, la pètria, també valorem altres tipologies de residus com el cartó, el paper, la fusta, alguns tipus de plàstics, diversos metalls, etc.

Procés de reciclatge

Fem una preselecció manual, retirant les fraccions no pètries de major volum (palets, portes metàl·liques, etc.), les quals no poden ser processades mecànicament.
La part més petita susceptible de ser processada mecànicament s’acumula per pales carregadores i es trasllada a la màquina de reciclar on es fa una selecció de la part no pètria (paper, cartó, fusta, alguns tipus de plàstics, diversos metalls, etc.) i una petita part no valoritzable, i que és la d’un sol ús, es transporta a abocadors gestors autoritzats. De la part pètria restant s’obtenen diferents àrids reciclats.
A CTB processem de forma manual i mecànica tota mena de residus per obtenir un àrid reciclat i convertir-ho en valoritzable per diversos usos de construcció i en infraestructures. Tots els processos i protocols de la planta estan certificats amb la norma internacional mediambiental ISO 14001.

Àrids per a farciments

Solució idònia per a anivellar terrenys i evitar l’enfangat o entollat produït per la pluja, un farciment drenant que millora l’estabilitat. 

Àrids per a pàrquings

Ofereix superfícies molt regulars adequades per a pàrquings, zones de magatzematge exterior o grans obres en les àrees de trànsit.  

Àrids per a camins

Ideal per a bases, reparació de camins i pistes forestals, anivellament i adequació de terrenys

Àrids per a farciments

Solució idònia per a anivellar terrenys i evitar l’enfangat o entollat produït per la pluja, un farciment drenant que millora l’estabilitat. 

Àrids per a pàrquings

Ofereix superfícies molt regulars adequades per a pàrquings, zones de magatzematge exterior o grans obres en les àrees de trànsit.  

Àrids per a camins

Ideal per a bases, reparació de camins i pistes forestals, anivellament i adequació de terrenys

Centre de Triatge Barcelona, S.A.
Polígon Industrial Zona Franca,
carrer D, sector B, 60
08040 Barcelona
Tel. +34 902 570 084 / + 34 931 293 082
info@ctb.cat